Cinste, Slavă și Laudă pentru totdeauna – 29 aprilie 2018

Text: Apocalipsa 5:6-14

Verset de aur: Apocalipsa 5:12

Prezentarea lecției:

Scopul – Să înțelegem de ce Mielul merită lauda noastră și să încercăm să găsim o cale prin care noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, putem să ne atingem chemarea de a fi „împărați și preoți” pentru Dumnezeu.

Contextul lecției:

Dacă săptămâna trecută am avut privilegiul să intrăm în Sala Tronului din Rai, astăzi ne continuăm această vizită și suntem din nou binecuvântați să fim părtași la o altă experiență minunată de care Ioan are parte prin harul lui Dumnezeu. Domnul Isus Cristos, Leul din seminția lui Iuda, își prezintă autoritatea de a lua Cartea cu șapte peceți din mâna lui Dumnezeu și de a o deschide. El este singurul găsit vrednic să facă acest lucru. De ce oare? Care este răspunsul celor prezenți?

Viziunea Mielului (Apocalipsa 5:6-8)

  • Stând în picioare la mijloc (v. 6)
  • Luând cartea (v. 7,8)

O cântare nouă (Apocalipsa 5:9,10)

  • Mielul cel vrednic (v. 9)
  • Adepți înălțați (v. 10)

Închinare cu îngerii (Apocalipsa 5:11-14)

  • Nenumărați îngeri (v. 11,12)
  • Nenumărate ființe (v. 13)
  • Închinare continuă (v. 14)

Aplicație practică

  • E bine, important și frumos să recunoaștem realizările celor din jurul nostru și să-i lăudăm pentru ceea ce au făcut, însă trebuie să fim atenți și să distingem între aplauzele adecvate și neadecvate adresate semenilor noștri. O lecție importantă pe care o învățăm din cartea Apocalipsa este că numai Dumnezeu trebuie slăvit (vezi Fapte 12:21-23, 14:11-18).
  • Să observăm natura trinitară a închinării. Dumnezeu Tatăl, cel ce stă pe tron e lăudat, dar și Dumnezeu Fiul, Mielul care a luat cartea și a deschis-o e lăudat. Lauda și închinarea trebuie adresate lui Dumnezeu, în natura sa trinitară.
  • Crezi că trebuie să se schimbe în vreun fel modul în care te închini lui Dumnezeu? Dacă da, cum?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s