Domnul va purta de grijă – 4 martie 2018

Luna aceasta la școala duminicală ne vom întoarce atenția spre Dumnezeu, concentrându-ne din nou pe măreția și sfințenia Lui. Ne vom concentra din nou atenția asupra lui Dumnezeu care se îngrijește de tot ce avem nevoie ca creștem, prin credință, în încrederea noastră în El.

Cele patru lecții de școală duminicală de luna aceasta încep cu relatarea din Geneza 22 în care ne amintim de momentul în care Avraam a fost pus în situația de a-și demonstra credincioșia față de Dumnezeu prin jertfirea lui Isaac. Momentul culminant este clipa în care, la întrebarea lui Isaac despre mielul de jertfă, Avraam răspunde: „Dumnezeu va purta de grijă!˝Și într-adevăr Dumnezeu a purtat de grijă, cruțând viața lui Isaac. Același Dumnezeu continuă să poarte de grijă și astăzi celor ce se încred în el.

Următoarele trei lecții din luna martie se petrec în jurul aceluiași loc istoric, unde a avut loc interacțiunea dintre Avraam și Dumnezeu, pe muntele Moria. În același loc, Solomon a construit marele și magnificul templu (2 Cronici 3:1).

În cea de-a doua săptămână vom examina o parte din rugăciunea lui Solomon făcută cu ocazia dedicării Templului, și în care Solomon vorbește despre măreția lui Dumnezeu: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine în ceruri şi pe pământ!˝(2 Cronici 6:14).

Cea de-a treia lecție vedem cum au răspuns Solomon și poporul la prezența plină de slavă a lui Dumnezeu din Templu, lăudându-L pe Dumnezeu.

Iar în ultima lecția din luna aceasta, Dumnezeu îl îndeamnă pe Solomon și pe restul poporului să-I onoreze măreția și slava prin ascultarea lor plină de credință. Învățăm că Dumnezeu este mare și bun, însă măreția și bunătatea Lui nu trebuie trivializate și luate de-a gata, și că neascultarea duce la consecințe tragice.

 

Text: Geneza 22:1-3, 6-14

Verset de aur: Geneza 22:8

Scopul – Să înțelegem șirul evenimentelor legate de aducerea lui Isaac ca jertfă de către Avraam și implicațiile pentru Avraam ale ascultării poruncii lui Dumnezeu de a-l jertfi pe Isaac.

Contextul lecției:

Avraam, Isaac și Iacov sunt parte din linia aceea de oameni credincioși care i-au urmat lui Set și au început să „cheme numele Domnului“. Geneza ne vorbește despre ei de parcă ar fi cei mai importanți urmași de pe fața pământului și, într-un fel, chiar așa au și fost.

În măsura în care vom începe să studiem viețile acestor trei oameni, Avraam, Isaac și Iacov, vom observa că există o descriere a lor „prin contrast“ cu una din rudeniile lor. Avraam ne este descris în contrast cu nepotul său, Lot. Isaac ne este prezentat prin contrast cu fratele său vitreg, Ismael, iar Iacov ne este prezentat în contrast cu fratele său geamăn, Esau. Observați că relația dintre aceste perechi devine din ce în ce mai apropiată, de la nepot, la frate vitreg, la frate geamăn. Biblia ne spune că există mereu aceste două linii care împart omenirea, cei neprihăniți și cei păcătoși. Istoriile celor trei perechi de oameni te îndeamnă să te aliniezi cu unul sau cu celălalt.

Geneza ni-i prezintă deci pe Avraam, Isaac și Iacov ca pe trei oameni ai credinței, puși în contrast cu trei rude ale lor care sunt oameni ai firii pământești. Vrei să fii un Avraam sau un Lot? Alegi să fii un Isac sau preferi să fii un Ismael? Îți place să faci ce a făcut Iacov sau te abandonezi poftelor tale ca Esau? Când străbați relatările din Geneza, aceasta este întrebarea pe care trebuie să ți-o pui: Cu cine vrei să semeni?

Prezentarea lecției: 

Dumnezeu îl testează pe Avraam (Geneza 22:1-3)

  • Cererea lui Dumnezeu (v. 1, 2)
  • Răspunsul lui Avraam (v. 3)

Avraam are credință în Dumnezeu (Geneza 22:6-10)

  • Întrebarea lui Isaac (v. 6, 7)
  • Răspunsul lui Avraam (v. 8)
  • Acțiunile lui Avraam (v. 9, 10)

Dumnezeu îl cruță pe Isaac (Geneza 22:11-14)

  • Mesajul îngerului (v. 11, 12)
  • Avraam confirmă (v. 13, 14)

Aplicație practică

  1. Deseori suntem ispitiți să ne punem încrederea în noi înșine pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi și în capacitatea noastră de a înțelege complexitățile vieții. Avraam ne învață că trebuie să ne încredem doar în Dumnezeu.
  2. Promisiunile Lui sunt o călăuză pentru lupta noastră. Trebuie să mergem la război echipați (Efeseni 6: 10-18). Prin El putem fi biruitori!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s