Credința care produce sinceritate – 7 ianuarie 2018

Text: Daniel 1:8-21

Verset de aur: Daniel 1:8

Scopul – Să înțelegem primul test întâmpinat de Daniel și prietenii lui în Babilon și felul în care au răspuns aceștia. Să dăm exemple de situații asemănătoare pe care le putem întâlni la locul de muncă în zilele noastre.

După participarea la lecție, vom putea să:

1. Istorisim cum au făcut față Daniel și prietenii săi primei încercări din robie.
2. Istorisim întâmplări în care am fost încercați și noi la fel.
3. Ne pregătim să facem și noi pe viitor față unor astfel de încercări ale credinței.

Contextul lecției:

Cartea poartă numele autorului ei: Daniel, care se poate traduce prin „Dumnezeu este judecătorul”.

Daniel activează în paralel cu Ezechiel, profetul exilaților. Ezechel este în mijlocul poporului. Daniel este la palatul suveranului imperial. Pentru cei ce știu să savureze subtilitățile Cuvântului lui Dumnezeu, numele celor doi profeți definesc mesajul divin pentru epocă.

Așezat la ,,talpa țării“, în mijlocul celor simpli, înconjurat de exilații fără țară, Ezechiel se numește providențial ,,Dumnezeu este tăria mea“. Așezat la palat, în mijlocul vrăjitorilor, al magilor și al împăraților peste ținuturi, Daniel poartă numele ,,Dumnezeu este Judecătorul“.

Ca tînăr, a fost dus ca rob din Israel la Babilon, în robie a hotărît să nu-şi piardă specificul naţional evreiesc, refuzînd să „se spurce mîncând din bucatele aduse de la masa împăratului” (Dan. 1:8). Pus în şcoală, a dat curînd dovadă de o înţelepciune cu totul ieşită din comun, dar mai ales s-a evidenţiat prin capacitatea supranaturală de a pătrunde în lumea lui Dumnezeu şi de a primi tălmăciri pentru vise şi vedenii. În Babilon, pentru declanșarea procesului de asimilare, ,,căpetenia famenilor dregători“ i-a schimbat numele în ,,Beltșațar“ (Cel cu viața păzită de Bel). Procesul de îndoctrinare și de asimilare n-a reușit în cazul lui Daniel și al celor trei prieteni ai săi. Ori de câte ori apare în textul cărții, numele Beltșațar este însoțit de numele real al lui Daniel (Dan. 1:7; 2:26; 4:8; 4:9, 18, 19; 5:12; 10:1). Chiar și cartea stă de mărturie, fiind numită cartea lui Daniel, nu a lui Beltșațar! Profetul s-a numit întotdeauna pe sine ,,Daniel“ (,,eu, Daniel“ – 7:15; 8:1; 9:2; 10:2 ,,pe mine, Daniel“ – 7:28; 8:15, 27, ). Îngerul Gavril îl numește ,,Daniel“: ,,Daniele, am venit acum să-ţi luminez mintea“ (9:22; 10:11-12; 12:4, 9). Și tot Daniel l-a numit, la bătrânețe, și împăratul Darius: „Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia Îi slujeşti necurmat, să te scape de lei?” (Dan. 6:20).

Prezentarea lecției:

Daniel nu își compromite valorile (Daniel 1:8-10)

  • Cererea lui Daniel (v. 8)
  • Cererea este aprobată (v. 9, 10)

Soluția oferită de Daniel (Daniel 1:11-16)

  • Perioada de probă (v. 11-14)
  • Rezultate exemplare (v. 15, 16)

Hărnicia și seriozitatea lui Daniel (Daniel 1:17-21)

  • Dumnezeu le dă pricepere (v. 17, 18)
  • Mai pricepuți ca cei fără Dumnezeu (v. 19-21)

Aplicații practice

  • În loc să fie descurajați de situația negativă în care se aflau, Daniel și prietenii lui au folosit-o ca pe un prilej să-L cinstească pe Dumnezeu printre păgâni.
  • La fel ca și Daniel, noi suntem străini într-o lume care nu-L cunoaște pe Isus. Dorința noastră de „a asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni” (Fapte 5:29) nu înseamnă neaparat că apărarea valorilor noastre trebuie făcută cu ostilitate. O poziție fermă, luată cu diplomație, poate depăși multe momente de criză.

Părerea că Daniel a ținut toată viața sa dieta vegetariană ca să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului din Babilon nu are însă suport biblic. Iată ce citim în text:

„În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin şi nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni“ (Dan. 10:2-3).

Este clar că în afara perioadei de la începutul robiei sale și a celor trei săptămâni de jale, Daniel le-a făcut pe toate cele citate, adică ,,a mâncat carne, a mâncat bucate alese și a băut vin“. Râvna unor predicatori ne-a obișnuit însă să credem altfel …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s