Credința care duce la ascultare – 21 ianuarie 2018

Text: Daniel 9:4-8, 15-19

Verset de aur: Daniel 9:19

Scopul – Să înțelegem cum putem folosi rugăciunea lui Daniel ca exemplu pentru noi, creștinii din ziua de azi.

Contextul lecției:

De la Ezechiel ştim că Daniel devenise celebru chiar fiind încă în viaţă. Şi cum s-ar fi putut să fie altfel după întîmplări ca cele relatate în capitolele 2 şi 3 ale cărţii sale? Ba încă sub influenţa lui Daniel, Nebucadneţar emisese şi celebrele lui proclamaţii către toate popoarele din Imperiu în care recunoştea suveranitatea Dumnezeului evreilor (cap.4). Asemenea lucruri nu puteau să-i lase indiferenţi pe cei din Israel. Cu o nouă şi arzătoare dorinţă, ei s-au aplecat asupra scrierilor profetice ale lui Ieremia („în anul dintîi al domniei lui, eu, Daniel, om văzut din cărţi că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către proorocul Ieremia” – cap.9:2), şi ale lui Isaia. Acesta vorbise nu numai despre căderea viitoare a Babilonului, dar pomenise pe nume chiar şi pe cel ce avea să dea decretul de reîntoarcere a iudeilor în Canaan şi de rezidire a templului din Ierusalim: Cir persanul (Isaia 45 şi 46).

Cum trebuie să fi trăit evreii toate aceste evenimente? Cum trebuie să se fi uimit ei văzându-le prinzând viaţă chiar sub ochii lor? Experienţele din aceşti 70 de ani de evenimente supranaturale explică spulberarea îndoielilor şi rătăcirilor lor şi transformarea lor într-un popor cu o adorare totală, unică şi definitivă pentru Iehova. În lecția de azi, Daniel dă poporului un exemplu de pocăință în anticiparea izbăvirilor minunate care vor veni.

Aranjarea cărţii este foarte clară: primele 6 capitole sunt istorice, iar ultimele 6 capitole sunt profetice.

Prezentarea lecției:

Păcatele poporului (Daniel 9:4-8)

  • Răzvrătirea poporului (v. 4, 5)
  • Neascultarea de prooroci (v. 6)
  • Rușinea poporului (v. 7, 8)

Sfințenia lui Dumnezeu (Daniel 9:15, 16)

  • Sfințenia în putere (v. 15)
  • Sfințenia în îndurare (v. 16)

Cererea lui Daniel (Daniel 9:17-19)

  • Pentru reînnoirea închinării (v. 17)
  • Pentru reînnoire națională (v. 18, 19)

Aplicații practice

  • Rugăciunea lui Daniel trebuie să ne îndemne să ne întrebăm: „Ne rugăm noi la fel de sincer, cu aceeași sensibilitate la păcatul din viețile noastre și la dependența noastră față de Dumnezeu?”
  • Putem învăța mult studiind viața de rugăciune a lui Pavel. Scriptura nu conține transcrierea rugăciunilor lui, dar face referințe la subiectele rugăciunilor lui. Există multe asemănări cu rugăciunile lui Daniel, în special în privința priorităților spirituale.
  • Orice pas important din viețile noastre trebuie să înceapă pe genunchi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s