Credința care produce perseverență – 17 decembrie 2017

 

Scopul – Să înțelegem experiențele lui Pavel și Barnaba în Listra și felul în care acestea se compară cu situațiile similare din prezent, când creștinii întâmpină opoziție.

Text: Fapte 14:8-11, 19-23
Verset de aur: Fapte 14:21-22

Contextul lecției:

Capitolele 13 și 14 din faptele Apostolilor redau itinerarul primei călătorii misionare și reacțiile pe care le-a produs intervenția puterii lui Dumnezeu în cetățile vizitate de Barnaba și Pavel. Ca perioadă de timp, dacă punem împreună informațiile din Galateni 1:18 și 2:1 ajungem la concluzia că această primă călătorie misionară în care au fost străbătuți peste 2.000 de kilometrii a durat între 8 și 11 ani.

Prima călătorie misionară a lui Pavel a prilejuit trecerea puterii Evangheliei spre Neamuri. În fiecare cetate vizitată, reacția cu care a fost întâmpinată puterea de mântuire a lui Dumnezeu a fost diferită. Putem alcătui astfel un mozaic multicolor de reacții posibile la Evanghelie valabil și astăzi.

În Antiohia – puterea lui Dumnezeu a găsit ascultare și supunere. Biserica era în post și rugăciune. Ei au acceptat ca Barnaba și Pavel să plece în misiune.

În Pafos, puterea s-a confruntat cu împotrivirile demonice în vrăjitorul Bar-Isus.

În Perga – Ioan Marcu a dezertat din slujirea puterii Evangheliei.

În Antiohia din Pisidia, puterea a fost întâmpinată de religiozitatea lipsită de credință a evreilor, confirmând că sosise vremea Neamurilor

În Iconia, vom vedea astăzi, puterea a fost întâmpinată cu divizarea cetății și ci prigonirea purtătorilor ei.

În Listra, puterea s-a confruntat cu lipsa de discernământ, cu idolatria și cu nestatornicia oamenilor.

În Derbe, puterea a găsit un teren bun în inimile oamenilor.

În drumul de întoarcere spre casă, puterea desăvârșește lucrarea începută în bisericile din aceste cetăți, prin rânduielile așezate de Barnaba și Saul. Bisericile au nevoie să fie evanghelizate, maturizate și organizate.

Revenind la studiul nostru din capitolul 14, vedem cum a fost întâmpinată puterea Evangheliei în Iconia, Listra și Derbe.

 • ™Întâmpinată cu divizare – Iconia – 14:1-6
 • Toată cetatea asista parcă la un meci ideologic între două partide evreiești. ™Între religiozitatea mozaică și salvarea mesianică, Dumnezeu și-a avut suporterii Lui, iar diavolul suporterii lui.
 • ™ Întâmpinată cu confuzie – Listra – 14:6-20
 • Oamenii din Listra au avut privilegiul de a asista la o vindecare miraculoasă. Reacția lor a dat însă pe față nestatornicia unor suflete lesne impresionabile. În judecata celor din Listra, Pavel și Barnaba nu puteau fi decât sau zei sau escroci. S-a văzut încă o dată că minunile nu sunt garanția mântuirii, iar entuziasmul nu poate ține loc seriozității și profunzimii credinței adevărate.
 • ™Întâmpinată cu acceptare – Derbe – 14:20-21
 • Deși comentariul la lucrarea din această localitate este scurt, el subliniază receptivitatea oamenilor din cetate pentru Evanghelie. Remarcăm încă o dată că cei convertiți n-au fost numiți ,,creștini“, ci ,,ucenici“. Deosebirea de atunci își are semnificai profunde pentru copiii lui Dumnezeu din generația noastră.

Prezentarea lecției:

Minunea făcută și interpretarea greșită a poporului (Fapte 14:8-11)

 • Rezultatul credinței (v. 8-10)
 • Concluzia mulțimii (v. 11)

Atacați și ajutați (Fapte 14:19-20a)

 • Opoziție (v. 19)
 • Susținere (v. 20a)

Plecarea și revenirea (Fapte 14:20b-23)

 • Spre Derbe (v. 20b)
 • În Derbe și din Derbe (v. 21-22)
 • Alegerea prezbiterilor (v. 23)

Aplicații practice

 • Ostilitatea față de credință nu trebuie să ne surprindă. Dar persecuția nu trebuie să ne împiedice să vedem cum lucrează Dumnezeu.
 • Ca și în cazul lui Pavel și Barnaba, Dumnezeu poate folosi suferința – proprie sau a altora – pentru a-i aduce pe oameni la credința care mântuie.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s