17 septembrie 2017 – Sabatul

Scopul – să înțelegem legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Moise și de asemenea să înțelegem ceea ce a spus Domnul Isus în Marcu 2:27

Text: Exodul 31:12-18

Versete de aur: Exodul 31:13b, 14a

Contextul lecției:

Cea de a şaptea zi, pusă de o parte de Dumnezeu la sfîrşitul Creaţiei (Gen. 2:1-3), dar nesărbătorită pînă în perioada Exodului (Exod 16:23), este şi ea menţionată în lista sărbătorilor evreieşti (Lev. 23:1-3). Ziua comemorează atît odihna Domnului, cît şi scoaterea din robia egipteană (Deut. 5:12-15). Ea este un semn naţional între Iehova şi Israel (Exod 31:17; Ezec. 20:12, 20).

Orice lucrare trebuia evitată între cele două apusuri de soare (Exod. 20:12, 13; Neem. 13:15-22). Era interzisă aprinderea unui foc (Exod 35:3) sau adunarea de vreascuri (Num. 15:32-33). Fiecare trebuia să rămînă acasă (Exod 16:29; Lev. 23:3), iar deplasările trebuiau reduse la minimum (Fapte 1:12).

Legea mozaică, şi prin urmare a sabatului, rămâne totdeauna îmbrăcată cu autoritate divină. Creştinul, deşi recunoaşte faptul acesta, nu-i mai este obligat. In adevăr, el este scăpat de blestemul legii acesteia care era mai presus de puterea lui, pentru că el a murit împreună cu Hristos, pentru care trebuie să trăiască de acum înainte prin puterea Duhului Sfânt.

Viaţa aceasta de înviere împlineşte în mod spontan partea morală a legii în armonie cu conştiinţa naturală. Şi dimpotrivă, ea nu are nimic a face cu partea de relaţii a legii, care privea pe poporul Israel. Sabatul, semn al legământului şi al părtăşiei DOMNULUI cu poporul Său pământesc, fără a fi în legătură cu conştiinţa, aparţine numai acestei a doua părţi a legii. Creştinul este deci liber faţă de ea.

 

Prezentarea lecției:

Sabatul este sfânt (Exodul 31:12-15)

  • Un semn special (v. 12-14a)
  • O pedeapsă severă (v. 14b, 15)

Un legământ fără sfârșit (Ex.31:16-17)

  • În toate generațiile (v.16)
  • Imitându-l pe Dumnezeu (v.17)

Tablele mărturiei (Exodul 31:18)

Aplicații practice

  • Noi nu mai respectăm legea Sabatului pentru că Noul Legământ are la bază învierea din morți a Domnului Isus în prima zi a săptămânii, care a devenit ziua noastră de sărbătoare.
  • Noi însă respectăm încă principiul Sabatului (odihna), pentru că este un principiu dumnezeiesc, creat pentru noi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s