20 august 2017 – Chemarea la predicare

Scopul – Să înțelegem contextul întâlnirii dintre Anania și Saul și frica lui Anania când i s-a cerut să îl viziteze pe cel care îi terorizase pe creștini.

Text: Fapte 9:10-20

Verset de aur: Fapte 9:10

Contextul lecției:

Convertirea lui Saul din Tars a urmat toate treptele prin care au trecut și ceilalți convertiți. Mai întâi a fost întâlnirea personală cu Christos prin care a primit credința. Apoi credința aceasta a produs pocăința, iar pocăința a adus ascultarea poruncii de a fi botezat și umplerea cu Duhul Sfânt. Nu ni se specifică dacă apostolul a vorbit în limbi noi ca cei dela Rusalii, dar asta nu înseamnă că a fost mai puțin plin de Duhul Sfânt ca alții. Plinătatea Duhului primit i-a dat ghes imediat să depună mărturie.

Cât de uimiți trebuie să fi fost ucenicii din Damasc să-l audă vorbind despre întâlnirea personală pe care a avut-o Saul cu Domnul lor.

Domnul Isus care i s-a arătat pe drum n-a mai revenit ca să-i spună ce trebuie să facă, ci l-a dat pe mâna unui anonim oarecare din Damasc, Anania.  A trebuit să asculte de acesta ca un copil docil și să împlinească tot ce i s-a spus. A trebuit să întâmpine scepticismul fraților lui din Damasc, iar apoi a trebuit să accepte să fie scos pe furiș, noaptea, din Damasc. Cel ce s-a apropiat triumfător de cetate călare pe cal a trebuit să părăsească Damascul ascuns într-o coșniță, scăpat de la moarte de chiar aceia pe care venise să-i condamne la moarte … Semețul Saul din Tars, purtător în simetrie al numelui unui semeț care a refuzat pocăința la vremea lui, împăratul Saul, a devenit peste noapte umil și ascultător. Nu-i de mirare că ucenicii de atunci l-au poreclit foarte repede ,,Pavel“, adică ,,cel micuț“. S-ar putea la fel de bine ca această poreclă să-i fi fost dată și din cauză că era mic de statură. Asta i-a și îngăduit să încapă într-o ,,coșniță“!

Prezentarea lecției:

Viziunea tulburătoare (Fapte 9:10-16)

  • Saul așteaptă (v. 10-12)
  • Anania se teme (v. 13, 14)
  • Domnul insistă (v. 15, 16)

Vizita dramatică (Fapte 9:17-20)

  • Anania ascultă (v. 17)
  • Saul își recapătă vederea (v. 18, 19a)
  • Sinagoga află știrea (v. 20)

Aplicații practice

  • Credința lui Anania a fost mai puternică decât frica lui.
  • Chemarea și rolul lui Pavel au fost unice în istoria bisericii; lucrarea lui a fost posibilă și datorită lui Anania care nu a ezitat să facă ceea ce i-a cerut Dumnezeu.
  • Unele lucrări nu sunt plăcute, dar tot trebuie făcute. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi spus: „Nu e treaba mea”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s