2 iulie 2017 – Moise

Scopul – Să înțelegem detaliile chemării lui Dumnezeu pentru Moise, reacția lui comparativ cu cea a lui Ghedeon și să recunoaștem puterea prezenței lui Dumnezeu în îndeplinirea lucrării.

Text: Exod 3:1-12

Verset de aur: Exod 3:9-10

Contextul lecției:

Cum să prinzi în câteva cuvinte statice viața unui om? Iată o încercare, zic eu reușită, făcută de I.M. Haldeman, când a scris despre Moise:

„Viața lui Moise prezintă o serie de atniteze șocante: A fost copilul unei sclave (dar) și fiul unei prințese. S-a născut într-o colibă (dar) și a atrăit într-un palat. A moștenit sărăcie (dar) și a a avut la dispoziție bogății nelimitate. A condus armate (dar) și a condus turme de oi. A fost războinic de temut (dar) și cel mai blând om de pe fața pământului. A fost educat la curtea împărătească și a trăit în pustie. A avut înțelepciunea Egiptului și credința unui copil. A fost crescut pentru viața de la palat (dar) și a rătăcit ani de zile prin deșert. A fost ispitit cu plăcerile de o clipă ale păcatului și a răbdat înfrânările virtuții. A fost un om cu vorbirea greoaie (bâlbâit), și a stat de vorbă cu Dumnezeu. N-a avut ca armă decât un toiag și a pus în mișcare puterea Infinitului. A fost fugar de la faraon și ambasador al cerului. Prin el ni s-a dat Legea și a prevestit venirea harului. A murit parcă pedepsit de Dumnezeu pe muntele Nebo din Moab și a avut cinstea să apară împreună cu Christos pe muntele Iudeii. Nimeni n-a fost la înmormântarea lui, deși Dumnezeu însuși l-a îngropat. (citat în „Gleanings in Exodusì, de A.W Pink, p.16).

Care vi se par mai surprinzătoare dintre aceste antiteze? Pentru a fi studiată, viața lui Moise se poate împărți în câteva perioade distincte. Cronologic, unii au împărțit viața lui Moise în trei perioade de autobiografie:

– primii 40 de ani, când Moise s-a crezut ceva
– următorii 40 de ani, petrecuți la oile din Madian, când Dumnezeu l-a convins că nu este nimic
– ultimii 40 de ani, când Dumnezeu i-a arătat ce poate face El cu cineva care se crede nimic.

Tematic, viața lui Moise se poate studia după lucrările caracteristice pe care le-a făcut Dumnezeu prin el:

– Moise – copilul cu dublă cetățenie
– Moise – eliberatorul
– Mose – legiuitorul
– Moise – conducătorul
– Moise – profetul

Prezentarea lecției:

O întâlnire neașteptată (Exod 3:1-5)

  • Focul de pe munte (v. 1-3)
  • Vocea din foc (v. 4, 5)

Cunoașterea lui Dumnezeu            (Ex. 3:6-10)

  • Cine e Dumnezeu (v. 6)
  • Ce știe Dumnezeu (v. 7)
  • Intențiile lui Dumnezeu (v. 8-10)

Purtarea de grijă divină (Ex. 3:11, 12)

  • Ezitarea lui Moise (v. 11)
  • Asigurarea lui Dumnezeu (v. 12)

Aplicații practice

  1. Ca și Moise, putem fi copleșiți de imensitatea lucrării. Înainte de a ne întreba „Cine sunt eu?” trebuie să ne aducem aminte cine e Dumnezeu.
  2. Biserica e chemată să ajute oamenii să scape de robia spirituală. Dumnezeu ne asigură de prezența Lui: „Iată Eu sunt cu voi în toate zilele” (Mat. 28:20).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s