Dragostea restaurează – 26 Martie 2017

Scopul – Să înțelegem care este diferența dintre adevărata pocăință și falsa pocăință și cum putem evita ipocrizia.

Text: Ioel 2:12,13,18,19,28-32

Versete de aur: Ioel 12:13

Contextul lecției:

Trâmbița de avertizare (1–11). Încercările care vin în viața noastră trebuie să ne trezească și să ne reamintească că Domnul este în control. Lăcustele au fost armata lui Dumnezeu (vv. 11, 20, 25), și ziua a fost ,,Ziua Domnului.” Acesta este un adevăr crunt, însă este și un adevăr care ne poate aduce pacea (2 Sam. 24:14). Dumnezeul care rănește ne va și vindeca (Hos. 6:1).

Trâmbița de jale (12–17). Profetul îndeamnă poporul să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință și mărturisirea păcatelor. Să nu ne temem niciodată să venim astfel la Dumnezeu pentru că El este ,,milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate“ (v. 13). În rugăciune, gândește-te la măreția și gloria lui Dumnezeu (v. 17) și la felul în care ascultarea te poate scuti de suferințele pedepselor Lui.

Promisunea binecuvântărilor (18–32). Scopul final al lui Dumnezeu este să să înlăture vinovăția și să pună poporul într-o stare în care să-l poată binecuvânta. Lucrurile grozave din versetul 20 vor fi înlocuite de lucrurile ,,mari“ din versetul 21, iar bucuria va lua locul fricii. Versetele 28–32 se referă la lucrurile viitoare din Ziua Domnului, dar faptul că sunt citate de Petru în predica de la Rusalii arată că pot avea și o împlinire duhovnicească de care ne putem bucura și azi.

Wiersbe, Warren W.. With the Word: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook.

Prezentarea lecției:

Pocăința (Ioel 2:12,13)

  • Întoarcerea la Dumnezeu (v.12)
  • Sfâșierea inimii (v. 13)

Reconstrucția (Ioel 2:18, 19)

  • Gelozia și mila (v. 18)
  • Grija și onoarea (v. 19)

Revelația (Ioel 2:28-32)

  • Acceptarea Duhului (v.28-29)
  • Observarea minunilor (v.30-31)
  • Revendicarea mântuirii (v. 32)

Aplicații practice

  • Să acceptăm încercările ca oportunități de cercetare spirituală.
  • Când trecem prin încercări trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu.
  • Să nu uităm niciodată că dragostea lui Dumnezeu restaurează și susține.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s